36A Maatalousyhtymän osakkaat: täyttöohje

Lomake 36A on lisälehti maatalousyhtymien veroilmoitukselle 2Y. Lomaketta 36A tarvitset, jos ilmoitat useamman kuin kolmen osakkaan tietoja. Jos ilmoitat korkeintaan kolmen osakkaan tietoja, täytä tiedot maatalousyhtymän veroilmoituksen 2Y osaan 3 (Osakkaan osuuksia koskevat tiedot ja vaatimus maatalouden tulon ansio- ja pääomatulojaosta). Lomake 36 (Yhtymäselvitys) on poistettu käytöstä.

Osakkaan tiedot on ilmoitettava, jos

  • osakas vaatii muuta pääomatulo-osuutta kuin 20 %:n enimmäismäärää
  • osakkaalle halutaan verovuonna jakaa yhtymän tulosta tai varallisuudesta eri osuus kuin Verohallinnon asiakasrekisteriin on merkitty.

Huomaa, että osakkaan tulo- ja varallisuusosuuksien pysyvistä muutoksista tulee ilmoittaa muutosilmoituksella Y5 (ytj.fi).

Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa.

1 Yhtymän tiedot ja verovuosi

Nimi ja Y-tunnus

Maatalousyhtymän nimi ja Y-tunnus.

Verovuosi

Merkitse tähän se verovuosi, jonka tietoja ilmoitat.

2 Osakkaiden tiedot ja vaatimukset ansio- ja pääomatulojaosta

Osuus yhtymän maatalouden tuloksesta (prosentteina)

Täytä tämä kohta, jos maatalousyhtymän tulo-osuus halutaan verovuonna jakaa muulla tavoin kuin Verohallinnon asiakasrekisteriin merkittyjen osuuksien mukaan. Tulo-osuus voidaan jakaa muulla tavalla esimerkiksi silloin, jos joku osakkaista on poikkeuksellisesti työskennellyt maatalousyhtymän hyväksi enemmän kuin osuuttaan vastaavalla työpanoksella.

Osuus yhtymän maatalouden varallisuudesta (prosentteina)

Täytä tämä kohta, jos maatalousyhtymän varallisuusosuus halutaan verovuonna jakaa muulla tavoin kuin Verohallinnon asiakasrekisteriin on merkitty. Varallisuusosuus voi olla tavallista suurempi esimerkiksi silloin, jos osakas on sijoittanut väliaikaisesti maatalousyhtymän käyttöön omaa muuta omaisuuttaan.

Vaadin, että maataloustoiminnasta saamani tulo-osuus jaetaan seuraavasti:

Verohallinto jakaa maatalouden tulon pääomatuloksi ja ansiotuloksi osakkaan nettovarallisuusosuuden perusteella. Pääomatuloa on määrä, joka vastaa edellisen vuoden maatalouden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa.

Osakas voi erikseen vaatia, että pääomatuloksi lasketaan 10 %:n vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle tai että jaettava yritystulo katsotaan kokonaan ansiotuloksi.

10 % pääomatuloa

Merkitse rasti tähän ruutuun, jos osakas vaatii, että pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuudesta.

Kokonaan ansiotuloa

Jos osakas vaatii, että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa, merkitse rasti tähän vaihtoehtoon.

Osakkaan on tehtävä vaatimus jaettavasta yritystulosta joko veroilmoituksen yhteydessä tai viimeistään ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä.

Verovuodesta 2018 alkaen verotuksen päättymispäivä ei ole enää sama kaikille asiakkaille. Osakas voi tarkistaa verotuksensa päättymispäivän vuoden 2018 verotuspäätöksestään, jonka hän saa, kun veroilmoitus on käsitelty.