36A Maatalousyhtymän osakkaat (3048)

Lomake 36A on lisälehti maatalousyhtymien veroilmoitukselle 2Y. Käytä lomaketta 36A, jos ilmoitat useamman kuin kolmen osakkaan tietoja. Tiedot voit antaa myös verkossa veroilmoituksella 2Y.

Muut sähköiset ilmoitustavat:

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Muutoksia lomakkeissa 
Lomake 36 (Yhtymäselvitys) on poistettu käytöstä. Vastaavat tiedot annetaan maatalousyhtymän veroilmoituksella 2Y ja tarvittaessa lisälehdellä 36A.