Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Vuosi-ilmoitus CFD-sopimuksesta eli hinnanerosopimuksesta

CFD-sopimuksen positiivisesta hinnanerosta saatu tulo on tuloverolain mukaan toimitettavassa verotuksessa veronalaista pääomatuloa. Negatiivisesta hinnanerosta koituva meno ei ole vähennyskelpoinen tuloverolain mukaan toimitettavassa verotuksessa. (Keskusverolautakunnan päätös 80/2009; Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2010:74: ei muutosta)

Vuosi-ilmoitusta CFD-sopimuksista ei anneta arvopaperikauppojen vuosi-ilmoituksella vaan vuosi-ilmoituksella tuloverolain mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä (Lomake 7805 / tietueet VSTVERIE ja VSTVVYHT).

CFD-sopimuksesta saatu positiivinen tulo ilmoitetaan suorituslajilla 2D Muu korko tai pääomatulo. Negatiivista tulosta ei ilmoiteta.


KVL:n julkaistut ennakkoratkaisut

D:A7/8210/2009
A:16.12.2009
N:80/2009
Henkilökohtaisen tulon verotus, Johdannainen, CFD-sopimus

A aikoi tehdä CFD- eli hinnanerosopimuksen, jonka arvo muuttuu sopimuksen ehdoissa sovitun kohde-etuuden arvonmuutoksen mukaisesti. A:lla oli sopimusehtojen mukaan oikeus saada suoritus kohde-etuuden positiivisesta arvonmuutoksesta ja toisaalta velvollisuus suoritukseen kohde-etuuden negatiivisesta arvonmuutoksesta. CFD-sopimus ei ollut luonteeltaan vakioitu optio tai termiini eikä se ollut kaupan kohteena arvopaperipörssissä tai muussa vastaavassa markkinapaikassa.

CFD-sopimuksen positiivisesta hinnanerosta A:lle kertyvä tulo oli tuloverolain 32 §:ssä tarkoitettua pääomatuloa.

A:lle CFD-sopimuksen negatiivisesta hinnanerosta koituva meno ei ollut luonteeltaan tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtunut meno eikä muullakaan perusteella verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Hakemuksessa tarkoitettu CFD-sopimus ei ollut tuloverolain 50 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu vakioitu optio tai termiini tai niihin rinnastettava johdannaissopimus. CFD-sopimuksesta aiheutunutta menoa ei siten pidetty mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna luovutustappioon rinnastettavana tappiona. Menoa ei pidetty muunakaan tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona. Ennakkoratkaisu vuosille 2009 ja 2010.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 32 §, 50 § ja 54 § 1 mom (ei lainvoim.)
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2010:74; Keskusverolautakunnan päätöstä ei muuteta.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2014