Jaksokohtainen autoveroilmoitus (1208)

Tällä lomakkeella rekisteröity autoveroilmoittaja voi antaa jaksokohtaisen veroilmoituksen niistä uusista ajoneuvoista, jotka on rekisteröity kalenterikuukauden aikana.

Paperilomaketta voi käyttää vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä pidetään tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista. Tällaisesta tilanteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Katso ilmoitusohjeet 

Ilmoita OmaVerossa

Ilmoita rajapinnan kautta (Vero API -tekninen ohje)