Verohallinnon yleistiedoksiannot

Verohallinto ilmoittaa yleistiedoksiantona, että Verohallinnolla on seuraavia henkilöitä / yhteisöjä koskevia asiakirjoja, joita ei ole voitu saattaa asianomaisten tietoon.

Asiakirjat koskevat verovelvollisen verotusta ja liittyvät sellaiseen asiaan, jonka tietoon saattaminen on tärkeää asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta.

Yleistiedoksianto on tapahtunut seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Tämän jälkeen ilmoitus poistetaan yleisestä tietoverkosta.

Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat saatavilla Verohallinnosta (palvelunumerot) ja ne ovat myös OmaVerossa. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Julkaisun päivämäärä 23.1.2023

Yleistiedoksianto on tehty 23.1.2023

Yleistiedoksianto seuraaville henkilöille ja yrityksille:
Etunimi /
Yritys
Sukunimi /
Y-tunnus
Verovuosi/verokausi, johon asiakirja liittyy

RSgoods OÜ

3273806-9

2018–2021

Sivu on viimeksi päivitetty 23.1.2023