Verohallinnon yleistiedoksiannot

Verohallinto ilmoittaa yleistiedoksiantona, että Verohallinnolla on seuraavia henkilöitä / yhteisöjä koskevia asiakirjoja, joita ei ole voitu saattaa asianomaisten tietoon.

Asiakirjat koskevat verovelvollinen verotusta ja liittyvät sellaiseen asiaan jonka tietoon saattaminen on tärkeää asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta.

Yleistiedoksianto on tapahtunut seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Tämän jälkeen ilmoitus poistetaan yleisestä tietoverkosta.

Tiedoksi annettava asiakirjat ovat saatavilla Verohallinnosta (palvelunumerot) ja ne ovat myös OmaVerossa. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Julkaisun päivämäärä 3.8.2020

Yleistiedoksianto on tehty 3.8.2020

Yleistiedoksianto seuraaville henkilöille ja yrityksille:
Etunimi /
Yritys
Sukunimi /
Y-tunnus
Verovuosi, johon asiakirja liittyy
Petri Häikiö 2017, 2018
RMI Trade Oü 3090252-3 2017, 2018
HelBroker Oy 2596104-3 2019