Verohallinnon yleistiedoksiannot

Verohallinto ilmoittaa yleistiedoksiantona, että Verohallinnolla on seuraavia henkilöitä / yhteisöjä koskevia asiakirjoja, joita ei ole voitu saattaa asianomaisten tietoon.

Asiakirjat koskevat verovelvollinen verotusta ja liittyvät sellaiseen asiaan, jonka tietoon saattaminen on tärkeää asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta.

Yleistiedoksianto on tapahtunut seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Tämän jälkeen ilmoitus poistetaan yleisestä tietoverkosta.

Tiedoksi annettava asiakirjat ovat saatavilla Verohallinnosta (palvelunumerot) ja ne ovat myös OmaVerossa. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.