Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Mikä muuttuu verotuksessa vuonna 2024?

Uutinen, 8.1.2024

Vuonna 2024 esimerkiksi erilaiset vähennykset muuttuvat. Osa suunnitelluista muutoksista on hallituksen esityksissä, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Tarkempaa, ajantasaista tietoa saat sivulta vero.fi/muutoksia. Sinne päivitetään myös muutokset, joita hallituksen esityksiin mahdollisesti tulee.

Henkilöasiakkaiden verotuksessa esimerkiksi työmatkakulujen vähennys muuttuu. Vähennys pienenee vuonna 2024, koska omavastuun raja nousee 750 eurosta 900 euroon ja tilapäiset korotukset jäävät pois. Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa (8 400 euroa vuonna 2023). Verohallinto on julkaissut myös päätökset vuoden 2024 verovapaista matkakustannusten korvauksista (päivärahat, ateriakorvaus, kilometrikorvaus) sekä luontoiseduista (kuten asunto-, auto-, ravinto- ja puhelinetu).

Kotitalousvähennyksen tilapäiset korotukset pysyvät voimassa vuonna 2024. Korotuksen saa kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön vähennykseen sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Uutta on ensi vuonna se, että kotitalousvähennyksen saa myös fysioterapiasta ja toimintaterapiasta.

Asunnon ostajien varainsiirtoveroprosentit laskevat. Hallitus on esittänyt, että muutosta sovelletaan takautuvasti jo 12.10.2023 alkaen. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun veron korkoineen niille, jotka ovat tehneet asuntokauppoja loppuvuonna 2023. Palautukset maksetaan ensi vuoden alkupuolella. Ensiasunnon ostajan verovapaus poistuu vuodenvaihteessa.

Kiinteistöverotuksessa maapohjan veroprosentin alaraja nousee 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Verotus kiristyy kunnissa, joissa veroprosentti on ollut alle uuden alarajan. Muutos ei koske Ahvenanmaata.

Sijoituksissa osakesäästötilin enimmäistalletuksen määrä nousee 100 000 euroon. Aiemmin raja on ollut 50 000 euroa.

Perintöveron maksuaika pitenee kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Veron eräpäivien aikataulu ei muutu entisestä, vaan käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perintöveroa ei peritä ulosotossa ennen kuin veron ensimmäisestä eräpäivästä on kulunut 10 vuotta. Verosta pitää kuitenkin maksaa viivästyskorkoa heti eräpäivästä lähtien.

Verojen viivästyskorot ja hyvityskorko nousevat vuonna 2024. Myöhässä maksetusta verosta pitää siis maksaa enemmän korkoa ensi vuoden alusta lähtien. Perintöveron viivästyskorko nousee 7,5 prosenttiin ja muiden verojen 11 prosenttiin. Vuonna 2023 kaikkien verojen viivästyskorko oli 7 prosenttia. Vastaavasti veronpalautuksille maksetaan aiempaa suurempaa korkoa: hyvityskorko nousee 0,5 prosentista 2 prosenttiin. 

Yritysasiakkaat voivat saada muun muassa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ylimääräisen lisävähennyksen. Se on jatkoa aiemmille t&k-vähennyksille. 

Kansainvälisille konserneille merkittävä muutos on minimiverotuksen voimaantulo (OECD:n Pilari II). Muutos vaikuttaa kansainvälisten konsernien tuloverotukseen riippumatta siitä, missä valtioissa konserniyhtiöiden kotipaikat ovat. Uusi vero nostaa matalasti verotettujen konserniyksiköiden verotason 15 prosenttiin.

Pankeille ja muille maksupalvelun tarjoajille tulee EU:n alueella velvollisuus ilmoittaa tiedot rajat ylittävistä maksuista. Tavoitteena on vähentää kansainvälisen verkkokaupan arvonlisäveropetoksia ja turvata yritysten oikeudenmukainen kilpailu.

Valmisteverotuksessa muutoksia tulee esimerkiksi alkoholiveroon. Hallitus esittää, että viinien ja väkevien juomien vero nousee ja oluen vero laskee. Nikotiinipusseista ja nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista on maksettava tupakkaveroa. Liikennepolttoaineiden valmistevero laskee.

OmaVerossa voi muuttaa ennakkoveron maksueriä niin, että ennakkovero jakautuu tasaisesti vuoden kaikille kuukausille.

Rajapintojen kautta voi ilmoittaa uusia tietoja. Vuonna 2024 tulee käyttöön esimerkiksi rajapinta, jonka kautta vuokranantajia palveleva yritys tai digitaalinen alusta voi ilmoittaa vuokratulot asiakkaidensa puolesta.  
 
Tarkempaa tietoa muutoksista: vero.fi/muutoksia

Uutista on päivitetty 8.1.2024: Maapohjan kiinteistöveroprosentin muutos ei koske Ahvenanmaata.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2024