Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vuoden 2023 luontoisetuarvot on vahvistettu

Uutinen, 24.11.2022

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle. Työnantajalta saatu luontoisetu on työntekijälle palkkatuloa. Edun verotusarvo määräytyy luontoisetupäätöksen mukaan.

Verohallinnon päätös vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin

Päätöksen mukaan ravintoetua voi käyttää myös niin, että kustannuksiin sisältyy aterian kuljettamisesta aiheutuneita kuluja. Luontoisetupäätös vastaa tältä osin vuoden 2022 päätöstä. Kustannukset voi maksaa esimerkiksi lounassetelillä, lounaskortilla, mobiilisovelluksella tai muulla vastaavalla kohdennetulla maksuvälineellä. Työnantajan maksama osuus ateriasta ja kuljetuskustannuksista saa kuitenkin olla korkeintaan 12,70 euroa, mikä on ravintoedun yläraja. Jos tämä määrä ylittyy, työnantajalta saatu ravintoetu (esimerkiksi lounasseteli tai maksuvälineeseen ladattu euromäärä) arvostetaan nimellisarvoonsa eli verotusarvo on sama kuin edun nimellisarvo.

Vapaan autoedun kaavamaiset raha-arvot ovat nousseet polttoaineen hinnan nousun perusteella 2 sentillä/kilometri.

Auton lisävarusteiden hankintahinnassa huomioon ottamisen raja-arvoa 850 euroa on korotettu kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti 1 200 euroon. Ilmaisu talvipyörät on muutettu selkeyden vuoksi ilmaisuksi talvirenkaat vanteineen siten, ettei määräyksen soveltaminen muutu nykyisestä. 

Päätöksestä on poistettu uunilämmityshuonetta ja autopuhelinta koskevat määräykset.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.11.2022