Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatalouden tukioikeusjärjestelmästä luovutaan

Uutinen, 20.5.2022

Maatalouden tukioikeusjärjestelmä on poistumassa vuoden 2022 lopussa. Tukioikeudet poistuvat 31.12.2022, jos keväällä lausunnolle tuleva hallituksen esitys saa eduskunnan hyväksynnän. Tähän asti viljelijä on tarvinnut tukioikeuksia tiettyjen maataloustukien saamiseksi. Vuodesta 2023 alkaen tuet perustuisivat pellon pinta-alaan ilman erillistä tukioikeusjärjestelmää. 

Muutos ei vaikuta useimpien maataloudenharjoittajien verotukseen

Tukijärjestelmän muutos ei vaikuta useimpien maataloudenharjoittajien tuloverotukseen verovuonna 2022. Suurin osa maataloudenharjoittajista sai tukioikeudet aikanaan, kun tukioikeusjärjestelmä perustettiin, eikä heillä ole verotuksessa vähennettävää hankintamenoa. Myös moni tukioikeuksia erikseen hankkinut on jo vähentänyt niiden hankintamenon verotuksessa vuosimenoina.

Joidenkin verotukseen muutos kuitenkin vaikuttaa: verovaikutuksia on silloin, jos olet päättänyt vähentää tukioikeuden hankintamenon poistoina ja sinulla on vielä poistamatonta menojäännöstä verovuonna 2022. Poista siinä tapauksessa jäljellä oleva menojäännös kerralla vuoden 2022 maatalouden veroilmoituksessa, jonka annat keväällä 2023.

Huomaa, että tukioikeudet menettävät arvonsa maatalouden varallisuutena. Tukioikeuksien menojäännös ei voi enää olla verovuoden 2022 veroilmoituksen varallisuuslaskelmalla.

Vaikutuksia maatilakauppojen verotukseen

Maataloudenharjoittaja voi hakea tukioikeuksien perusteella tukia viimeisen kerran kesällä 2022. Niiden hakemisen jälkeen tukioikeudella ei enää ole erillistä arvoa eikä tukioikeudelle voi tämän jälkeen enää kohdistaa kauppahintaa maatilakaupoissa. Pellon kauppahinta on tällöin kokonaan varainsiirtoveron alaista vastiketta eikä kauppahintaa enää voi osaksi kohdistaa tukioikeudelle, josta ei ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa. 
 
Vuonna 2022 tehdyissä maatalousmaan luovutuksissa oikeus vuoden 2022 tukiin määräytyy eri tavoin koko maatilan luovutuksissa kuin muissa maatalousmaan luovutuksissa. Tukiin liittyviin asioihin saat ohjeita Ruokaviraston verkkosivuilta. 
 
Maataloustukien päätukihaku Ruokavirastossa päättyy 15.6.2022. Sen jälkeen tilatukioikeudella ei enää ole arvoa muissa kuin koko maatilaa koskevissa luovutuksissa. Jos koko maatila ja siihen kuuluvat tukioikeudet luovutetaan viimeistään 31.8.2022, näillä tukioikeuksilla on arvoa vielä siihen saakka.

Lisätietoa

Mikä on tukioikeus?
Tilatukijärjestelmä tuli Suomessa voimaan 1.1.2006. Silloin muodostettiin tukioikeusrekisteri, johon luotiin kaikille vuonna 2006 tukihakemuksen jättäneille tilatukioikeudet. Tukioikeuksia on voinut myydä, ostaa, vuokrata, lahjoittaa ja vaihtaa, mutta vain maanviljelijöiden kesken. Viljelijä on voinut ostaa tukioikeuksia sellaisenaan ilman peltoa tai pellon kanssa. Tukioikeuksien perusteella on voinut hakea EU:lta perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea. 1.1.2023 alkaen nämä tuet määräytyvät tukikelpoisen pinta-alan perusteella.  

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2022