Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: optikkoliikkeiden arvonlisäveron vähennykset

Uutinen, 18.11.2022

Verohallinto on aikaisemmin tulkinnut arvonlisäveron vähennysoikeutta niin, etteivät optikkoliikkeet voi vähentää maksuttomiin näöntarkastuksiin liittyvien hankintojen arvonlisäveroa. Korkein hallinto-oikeus antoi 3.11.2022 päätöksen (KHO 2022:124), joka muuttaa tätä tulkintaa.

Päätöksen mukaan optikkoliikkeellä on oikeus vähentää maksuttomien näöntarkastusten tarjoamiseen kohdistuvien hankintojen arvonlisävero, kun näöntarkastus tehdään silmälasien tai aurinkolasien myynnin yhteydessä. Esimerkiksi näöntarkastuksissa käytettävien laitteiden ja toimitilaa varten tehtyjen hankintojen arvonlisäverosta saa vähentää myös sen osan, joka kohdistuu tällaisiin maksuttomiin näöntarkastuksiin.

Optikkoliike voi korjata arvonlisäveron vähennyksiä takautuvasti

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä voidaan soveltaa myös takautuvasti. Optikkoliike voi oikaista vähentämättä jääneen arvonlisäveron korjaamalla arvonlisäveroilmoitusta. Lue lisää ohjeesta: Miten arvonlisäveroilmoituksen tietoja korjataan?

Vähennysten ilmoittamisessa pitää ottaa huomioon, että arvonlisäverosta saa vähentää vain maksuttomiin näöntarkastuksiin liittyvän osuuden. Jos osa hankinnoista kohdistuu sellaisiin näöntarkastuksiin, joista optikkoliike on veloittanut asiakkaalta arvonlisäverottoman korvauksen, tätä osuutta ei saa vähentää. Arvonlisäveroa ei voi vähentää myöskään siltä osin kuin hankinnat kohdistuvat silmälääkärien vastaanottotoimintaan.

Lisätietoa: KHO 2022:124

Sivu on viimeksi päivitetty 18.11.2022