Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Digitaaliset alustat: uusi tiedonantovelvollisuus vuodesta 2023 alkaen

Uutinen, 10.11.2022

Hallitus esittää, että digitaalisen alustatalouden toimijoilla eli alustaoperaattoreilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja näistä niin sanotuista olennaisista toimista alkaa 1.1.2023 ja tiedot pitää antaa vuosittain.

Alustaoperaattorin on ilmoitettava tiedot näistä tapahtumista ja niihin liittyvistä tuloista:

  • henkilökohtaiset palvelut, esimerkiksi kuljetuspalvelut tai tilintarkastustyö
  • tavaroiden myynnit
  • asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen ja kiinteän omaisuuden sekä liikennevälineen antaminen vuokralle.

Alustaoperaattorin pitää antaa vuosi-ilmoitus silloinkin, jos kalenterivuodelta ei ole ilmoitettavia tietoja.

Ketkä ovat tiedonantovelvollisia?

Tiedonantovelvollisia ovat käytännössä yritykset, jotka tarjoavat sähköisen alustan tavaroiden ja palvelujen välittämiseen, kuten asunnon vuokraamiseen. Suomessa tiedonantovelvollisia ovat alustaoperaattorit, joiden kotipaikka on Suomi tai jotka ovat rekisteröityneet Suomeen vuosi-ilmoituksen antajiksi.

Hallituksen esitykseen sisältyvät myös säännökset huolellisuusvelvoitteista, joita alustaoperaattorin on noudatettava alustaa käyttävien myyjien tutkimiseksi ja tunnistamiseksi. Velvoitteilla varmistetaan, että alustaoperaattori kerää ja ilmoittaa tiedot kaikista myyjistä ja että ilmoitettavat tiedot ovat oikein.

Alustaoperaattorin pitää kerätä tiedot vuodesta 2023 alkaen

Tiedot pitää antaa ensimmäisen kerran kalenterivuodelta 2023, ja ne ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella tammikuun 2024 loppuun mennessä. Tiedot annetaan sähköisesti Ilmoitin.fi:n välityksellä. Verohallinto julkaisee myöhemmin vuosi-ilmoituksen teknisen soveltamisohjeen ja syventävän ohjeen.

Tietoja vaihdetaan EU-maiden välillä

Alustaoperaattoreiden yhtenäinen tiedonantovelvollisuus tulee voimaan kaikissa EU-maissa. Taustalla on EU-direktiivin muutos "DAC7", joka velvoittaa jäsenvaltioiden verohallinnot keräämään tietoja sekä omassa maassa että muissa EU-maissa asuvista tulonsaajista.

Direktiivissä määrätään myös EU-maiden välisestä tietojenvaihdosta. Verohallinto lähettää muissa maissa asuvia koskevat tiedot heidän asuinvaltioihinsa, ja vastaavasti saa muiden EU-maiden verohallinnoista Suomessa asuvia tulonsaajia koskevia tietoja. Jos alustan kautta on annettu vuokralle kiinteistö tai muuta kiinteää omaisuutta, tiedot lähetetään aina myös omaisuuden sijaintivaltioon.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ilmoittaudu Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivään 25.11.2022, jossa yhtenä aiheena on alustatalouden tiedonantovelvollisuus.

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella: Alustapalveluraportointi.DAC7(at)vero.fi

Lue lisää:

Uutista on päivitetty 28.3.2023

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2022