Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Virtuaalivaluuttatuloja ilmoitettiin aiempaa vähemmän – viranomaisille tulossa laajemmat tiedot kryptokaupoista

Verohallinnon tiedote, 12.6.2024

Virtuaalivaluutoista saatuja tuloja ilmoitettiin viime vuodelta verotukseen 58 miljoonaa euroa, mikä on 38 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Virtuaalivaluuttatuloja tai -tappioita ilmoittaneiden henkilöiden määrä väheni viidenneksellä. Verohallinnon mukaan huomattava osa sijoittajista jättää edelleen virtuaalivaluuttatulonsa kokonaan ilmoittamatta verotukseen.

Alustavien tietojen mukaan noin 7 400 henkilöä ilmoitti verotukseen vuonna 2023 saamistaan virtuaalivaluuttatuloista tai -tappioista. Vuonna 2022 vastaava luku oli noin 10 000.

- Virtuaalivaluuttojen kurssit kääntyivät vuonna 2023 nousuun suuren pudotuksen jälkeen. Osa sijoittajista on kuitenkin saattanut odottaa kurssinousun vielä jatkuvan eivätkä he siksi ole myyneet omistuksiaan vuonna 2023, sanoo veroasiantuntija Mika Siivonen Verohallinnosta.

Ilmoitettujen voittojen määrä laski 63 prosenttia

Virtuaalivaluutoista saatuja voittoja ilmoitettiin vuodelta 2023 noin 58 miljoonaa euroa, kun vuodelta 2022 niitä ilmoitettiin 93 miljoonaa euroa. Siivonen huomauttaa, että osa virtuaalivaluuttatuloista tai -tappioista ilmoitetaan veroilmoitusajan jälkeen, joten vuoden 2023 ilmoittajien määrä voi vielä kasvaa.

Toistaiseksi eniten virtuaalivaluuttakauppoja on ilmoitettu verovuodelta 2021, jolloin 16 500 sijoittajaa ilmoitti Verohallinnolle saamistaan voitoista tai tappioista. Maailman suosituimman virtuaalivaluutan bitcoinin kurssi oli vuonna 2021 ennätyksellisen korkea.

Myös tappiot kannattaa ilmoittaa

Suuria voittoja saaneet sijoittajat ilmoittavat virtuaalivaluuttatuloja muita useammin.

Vuonna 2023 Verohallinnolle ilmoitettujen virtuaalivaluuttojen luovutushintojen keskiarvo oli keskimäärin 131 000 euroa. Ilmoitettujen luovutushintojen mediaani eli yleisin ilmoitettu luovutushinta oli 2 685 euroa.

- Suuria luovutusvoittoja saaneiden ilmoitusaktiivisuutta voi selittää se, että seuraukset ilmoittamatta jättämisestä ovat suuremmat kuin pienempiä luovutusvoittoja saaneilla. Silti kaikki virtuaalivaluuttatulot pitää ilmoittaa Verohallinnolle, Siivonen sanoo.

Siivosen mukaan Verohallinnossa on huomattu myös, että tappioita tehneet sijoittajat ilmoittavat virtuaalivaluuttatappioistaan huonosti verotukseen.

Virtuaalivaluuttakaupoista syntyneet tappiot kannattaa ilmoittaa verotukseen, sillä jos henkilöllä ei ole luovutusvoittoja, tappiot voi vähentää muista pääomatuloista, kuten osinko-, vuokra- tai korkotuloista verovuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana.

Vuonna 2023 virtuaalivaluutoista syntyneitä voittoja ja tappioita voi ilmoittaa oman verotuksen päättymiseen saakka. Verotuksen päättymispäivä näkyy verotuspäätöksessä, joka löytyy OmaVerosta.

Jos verotustietoja ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivän jälkeen, voi joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Virtuaalivaluuttatuloista ilmoituksia myös takautuvasti

Virtuaalivaluutoista saatuja tuloja ilmoitetaan Verohallinnolle jonkin verran myös takautuvasti. Esimerkiksi tänä vuonna ilmoitettiin verovuodelle 2021 kaikkiaan miljoonan euron virtuaalivaluuttatulot.

- Yhtenä syynä tähän voivat olla julkisuudessa käsitellyt rikostapaukset, jotka ovat herättäneet ilmoittamaan aiemmin piiloon jääneitä tuloja, Siivonen arvioi.

Verotukseen ilmoittamatta jääneistä tuloista voi ilmoittaa takautuvasti OmaVerossa oikaisuvaatimuksella.

Valvonta tehostuu tulevaisuudessa

Verohallinnon mukaan huomattava osa virtuaalivaluuttatuloista jätetään edelleen ilmoittamatta verotukseen eikä niistä makseta veroja.

Virtuaalivaluuttatulojen valvonta tehostuu kuitenkin huomattavasti, sillä Verohallinto on hankkinut ja saanut suomalaisia koskevia tietoja useista sekä kotimaisista että ulkomaisista virtuaalivaluuttapörsseistä. Valvontaa kohdistetaan tehostetusti asiakkaisiin, joiden tiedot löytyvät saaduista aineistoista.

Tulevaisuudessa eri maiden veroviranomaiset saavat virtuaalivaluuttoihin liittyviä tietoja automaattisesti kansainvälisen tietojenvaihdon kautta. Tämän mahdollistavat muun muassa EU:ssa viime vuonna hyväksytty DAC8-direktiivi ja OECD:ssa hyväksytty CARF-raportointikehys.

- Vuonna 2027 Verohallinto saa huomattavasti nykyistä laajemmin tietoa suomalaisten virtuaalivaluuttakaupankäynneistä ulkomaisissa virtuaalivaluuttapörsseissä, Siivonen sanoo.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2024