Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tehovalvonta pysäytti yli 410 000 litraa netistä tilattuja alkoholijuomia, joista valmisteverot olivat maksamatta

Verohallinnon tiedote, 29.2.2024

Reilun vuoden kestäneessä alkoholin nettikaupan tehovalvonnassa Tulli pysäytti yhteensä 5 200 ulkomaisesta verkkokaupasta tehtyä alkoholitilausta, joiden valmisteveroja ei ollut maksettu Suomeen. Verohallinto määräsi näiden perusteella yli miljoona euroa veroja joko juomien myyjien tai niiden ostajien maksettavaksi. Tehovalvonta päättyi vuoden 2023 lopussa.

Verohallinto määräsi alkoholin nettikaupan tehovalvonnan aikana joko myyjän tai ostajan maksettavaksi yli miljoona euroa valmisteveroja. Summa pitää sisällään myös veronkorotuksen määrän.

Verohallinto ja Tulli valvoivat alkoholin nettikauppaa tehostetusti marraskuusta 2022 joulukuun 2023 loppuun saakka.

Tehovalvonnan tarkoituksena oli varmistaa, että valmisteverot ulkomailta tilatuista alkoholijuomista maksetaan Suomeen. Alkoholijuomia saa verotuksen näkökulmasta tilata ulkomaisista nettikaupoista, kunhan valmisteverot tulevat maksetuksi Suomessa.

Tehovalvonnan aikana myös verotarkastuksia myyjäyrityksiin

Verohallinto otti tehovalvonnan aikana Tullin pysäyttämistä alkoholilähetyksistä haltuun ne, joiden valmisteveron maksaminen kuuluu viranomaistietojen mukaan myyjäyritykselle ja joista ei ole tehty vaadittua ennakkoilmoitusta ja maksettu vakuutta.

Kaikkiaan haltuun otettuja juomia oli yhteensä 100 000 litraa.

- Haltuunotot ovat raskas prosessi, mutta samalla ne ovat vahva signaali verovalvonnan toteutumisesta. Kaupan kokonaisvolyymiin verrattuna haltuun otetut määrät eivät ole suuren suuria, mutta valvonnan vaikutukset heijastuvat niitä laajemmalle, sanoo Verohallinnon ohjaus- ja valvontapäällikkö Sami Peltola.

Tähän mennessä myyjäyritykset ovat maksaneet valmisteverot vain muutamista yksittäisistä haltuun otetuista alkoholilähetyksistä. Tällaisissa tapauksissa Tulli on vapauttanut juomat verovelvoitteiden hoitamisen jälkeen. Jos myyjä ei hoida verovelvollisuuttaan, viranomaisilla on oikeus hävittää haltuun otetut juomat kuuden kuukauden jälkeen.

Tehovalvonnan aikana Verohallinnossa valmistui lisäksi kuusi verotarkastusta ulkomaisiin alkoholin verkkokauppoihin. Verotarkastusten perusteella myyjille määrättiin maksettavaksi kaikkiaan 11,22 miljoonaa euroa, joista 9,85 miljoonaa oli maksamatta jäänyttä valmisteveroa ja 1,37 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Maksamattomat verot kohdistuvat vuosien 2020–2022 verokausille. Summiin sisältyy myös veronkorotuksen osuus.

Tulli pysäytti tehovalvonnan aikana 5 200 alkoholitilausta

Tehovalvonnan aikana Tulli pysäytti yhteensä 5 200 ulkomaisesta verkkokaupasta tehtyä alkoholitilausta, joiden valmisteveroja ei ollut maksettu Suomeen. Kaikkiaan tilauksissa oli yli 410 000 litraa alkoholijuomia, jotka oli tilattu yli 150 eri verkkokaupasta.

Tehovalvonta on ollut Tullissa pitkälti ”käsityötä”. Alkoholivero määräytyy juoman laadun, etyylialkoholipitoisuuden ja määrän mukaan. Nämä on pitänyt tarkastuksissa todentaa kuvaamalla ja tilastoimalla Verohallinnon veroharkintaa varten.

- Valvoimme tehostetusti Suomeen tulevia alkoholitilauksia tietopohjaisen riskianalyysimme avulla sekä normaalina tullivalvontana satamissa. Toimeenpanevana viranomaisena huolehdimme siitä, että valvonta on mahdollisimman riskiperusteista ja tehokasta, kertoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Tehovalvonta laski roimasti säännösten vastaisia lähetyksiä

Vuonna 2021, ennen tehovalvonnan alkamista, alkoholia ostettiin ulkomaisista nettikaupoista noin 33 miljoonaa litraa. Vain noin yhdestä prosentista valmisteverot maksettiin asianmukaisesti. Suomi menetti sen vuoksi arviolta 80–100 miljoonaa euron verotulot.

Tehovalvonnan aikana alkoholitilaukset, joista valmisteverot olivat maksamatta, vähenivät viranomaisarvion mukaan huomattavasti, noin 60 prosenttia.

- Tehokkaalla valvonnalla oli merkittävä vaikutus siihen, että ihmiset muuttivat käyttäytymistään ja tilasivat juomia verkkokaupoista selvästi aikaisempaa vähemmän. Samalla myös verovaje pieneni, Peltola sanoo.

Juomatilauksista asianmukaisesti Verohallinnolle ilmoittaneiden määrä ei tehovalvonnan aikana lisääntynyt.

Vuoden 2024 alusta lähtien alkoholin nettikauppaa valvotaan normaalina, lakisääteisenä viranomaisvalvontana.

Viranomaiset toivovat lainsäädännön selkiyttämistä

Verkosta tilattujen alkoholijuomien valmistevero kuuluu myyjän maksettavaksi, jos tilauksen kuljetuksen järjestää myyjä edes välillisesti. Jos tilauksen kuljetuksen järjestää ostaja, valmistevero kuuluu hänen maksettavakseen.

Usein ostajan on kuitenkin vaikea tulkita, kenen maksettavaksi netistä ostetun alkoholin valmistevero todellisuudessa kuuluu. Lisäksi verolaeissa ja alkoholilaissa on verkko-ostamisen suhteen ristiriitaisuuksia.

Hallitus valmistelee parhaillaan lakiesitystä, jonka tavoite on selkiyttää tilannetta erityisesti tilaajan näkökulmasta. Verohallinto osallistuu lakiesityksen työstämiseen osana tavanomaista virkatyötään.

Sekä Verohallinnon Peltola että Tullin Rakshit toivovat lainsäädännön selkiyttämistä nykyisestään.

- On tärkeää, että sekä vero- että alkoholilainsäädännön näkökulmasta on yksiselitteistä, miten alkoholia ulkomailta tilattaessa tulee toimia, jotta tilaajalla on mahdollisuus ymmärtää tilaamisesta aiheutuvat vastuut ja velvollisuudet. Samalla varmistetaan myös viranomaisratkaisujen yhtenäisyys, sanoo Tullin Sami Rakshit.

- Jos vastuu valmisteveroista laajenisi nykyistä enemmän myös ostajalle, ostajan asema selkeytyisi huomattavasti, mikä helpottaisi vaikuttavan verovalvonnan toteuttamista jatkossa, Verohallinnon Peltola lisää.

FAKTA: Näin huolehdit valmisteveron toisesta EU-maasta tilatusta alkoholista

  • Järjestääkö myyjäyritys tuotteiden kuljetuksen Suomeen tai osallistuuko se edes välillisesti kuljetusjärjestelyihin esimerkiksi ohjaamalla tilauksen yhteydessä käyttämään tiettyjä kuljetusliikkeitä? Tällöin myyjä vastaa tuotteiden valmisteverosta. Myyjän pitää tehdä Verohallinnolle ennakkoilmoitus ja asettaa veroa vastaava vakuus ennen tuotteiden lähettämistä.
  • Vastaatko itse tuotteiden kuljetuksesta? Silloin vastuu valmisteveroista on sinulla. Tee tilauksesta ennakkoilmoitus ja aseta vakuus OmaVerossa ennen kuin tuotteet on lähetetty Suomeen. Ohjeet verovelvollisuuksien hoitamiseen.
Sivu on viimeksi päivitetty 29.2.2024