Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tampereen seudulla valvottiin takseja - luvat ja ajoneuvot kunnossa

Verohallinnon tiedote, 10.6.2024

Tampereen seudulla toteutettiin perjantaina laaja taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka suorittivat yhteistyössä Sisä-Suomen poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Verohallinto. Valvonnan aikana tarkastettiin yhteensä 63 taksia. Suurimalla osalla asiat olivat kunnossa. Eniten puutteita havaittiin tietojen esittämisessä.

Perjantaina 7.6.2024 Tampereen seudulla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 63 taksia. Puutteita oli 18:ssa oli taksissa, joille määrättiin poliisin toimesta liikennevirhemaksu.

Yleisimmät puutteet koskivat tietojen esilläpitoa, kuten kuljettajan ja luvanhaltijan nimen sekä yhteystietojen puuttumista. Myös hintatietojen esilläpidossa oli vähäisiä puutteita.

Valvonnan positiivinen anti oli, että ajoneuvot olivat hyväkuntoisia, kaikilla kuljettajilla oli voimassa oleva ajolupa ja ajoneuvoissa oli asianmukaiset taksivalaisimet. Kaikilla tarkastetuilla takseilla oli voimassa olevat liikenneluvat.

Havaitut rikkeet tai puutteet:

  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 8
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 7
  • Hintatietojen esittämisessä puutteita 3
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 3

Vakavia puutteita ei havaittu, pientä korjattavaa kylläkin ilmeni

"Valvontaa suoritettiin Tampereen, Lempäälän, Valkeakosken, Kangasalan, Ylöjärven, Nokian sekä Pirkkalan alueella. Pieniä puutteita havaittiin, kuten aiemmillakin valvonnoilla. Kuljettajan ja liikenneluvan haltijan tietoja ei ollut kaikissa takseissa matkustajan näkyvillä. Tästä puutteesta määrättiin useita liikennevirhemaksuja", kommentoi ylikonstaapeli Petri Tynjälä Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikenneyksiköstä. Taksiautoilijat suhtautuivat erittäin myönteisesti valvontaan. Viranomaisyhteistyö toimi valvonnassa hyvin ja valvonnalle on tarvetta jatkossakin.

Tietojen esittämisessä parannettavaa

Valvonnassa ilmeni useita pieniä puutteita tietojen esittämisessä. Taksiliikenneluvan haltijoiden tulee varmistaa, että taksimatkustajat voivat nähdä luvanhaltijan nimen ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimen selkeästi. "Vaikka nämä puutteet eivät suoraan vaikuta liikenneturvallisuuteen, ne ovat tärkeitä ammattimaisen liikenteenharjoittamisen kannalta. Tietojen asianmukainen esilläpito on olennainen osa taksipalvelun laatua," toteaa Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Verohallinto hyödyntää kerättyjä tietoja asiakkaiden riskiperusteisessa verovalvonnassa

Verohallinnon tehtävänä on varmistaa, että verot hoidetaan oikea-aikaisesti ja oikean määräisinä. Annettujen tietojen oikeellisuuden varmistamista varten harmaan talouden torjuntaan erikoistuneet verotarkastajat keräsivät valvonnassa tietoja taksialalla toimivilta yrityksiltä ja kuljettajilta. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään mm. palkanmaksuun, maksuliikenteeseen ja kalustoon liittyviä asioita.

Valvonnan yhteydessä kerätyt vertailutiedot tuottavat tietoa verovalvonnan riskienhallintaan. Tarvittaessa asiakkaita valvotaan tarkoituksenmukaisin tavoin ja keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa toimia asiakkaiden ohjaamisesta aina verotarkastuksiin riippuen siitä, onko kyse osaamattomuudesta vai tarkoituksellisesta verojen välttelystä. Apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta toteaa yhteisvalvonnan muiden viranomaisten kanssa mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi tavaksi toimia. Toimintamalli luo edellytykset toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Olemme oikein toimivien yrittäjien puolella, ja tavoitteemme on turvata yritysten reilu kilpailu puuttumalla epärehelliseen toimintaan alalla, sanoo Valsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2024