Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lakimuutos nostaa monen kiinteistönomistajan veroja – tarkista kiinteistöverotuspäätös ja korjaa tietoja tarvittaessa

Verohallinnon tiedote, 15.3.2024

Moni kunta on lakimuutoksesta johtuen nostanut maapohjan kiinteistöveroprosenttia, mikä näkyy monelle kiinteistönomistajalle aiempaa korkeampana verona. Kaikkien kiinteistönomistajien kiinteistöverotuspäätökset ovat nyt OmaVerossa. Yksityishenkilöiden pitää tarkistaa ja täydentää kiinteistöverotuspäätökset 7. toukokuuta mennessä, yhteisöiden 30. huhtikuuta mennessä.

Kiinteistönomistajien kiinteistöverotuspäätökset vuodelle 2024 ovat nyt OmaVerossa. Monella kiinteistövero on noussut edellisestä vuodesta.

Kunnat päättävät kiinteistöveroprosentit, mutta laki määrää veroprosenteille ylä- ja alarajan. Vuoden 2024 alusta alkaen rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentit eriytettiin toisistaan, ja maapohjan veroprosentin alaraja nousi 0,93 prosentista 1,3 prosenttiin.

Maapohjan kiinteistövero on nyt 1,30–2 prosenttia riippuen kunnasta. Rakennusten kiinteistövero on 0,93–2 prosenttia.

– Meidän tietojemme mukaan suurin osa kunnista on nostanut kiinteistöjen maapohjien kiinteistöveroprosenttia muutoksen seurauksena, mikä näkyy kiinteistöjen omistajille veron nousuna, sanoo veroasiantuntija Annika Stark Verohallinnosta.

Verohallinto tilittää kiinteistöveron kokonaisuudessaan kunnille. Verohallinto julkaisee alustavia tilastotietoja vuoden 2024 maksuunpannusta kiinteistöverosta maalis-huhtikuun vaihteessa.

Rakentamisen kallistuminen nostaa rakennusten kiinteistöveroja

Kiinteistöveron nousu voi johtua myös muista syistä.

Kunta on voinut tarkistaa ja korjata alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle.

Rakennusten kiinteistöveroon vaikuttaa rakennuskustannusindeksi, jonka perusteella määräytyy rakennuksen jälleenhankinta-arvo. Koska rakentaminen on kallistunut, tämän vuoden kiinteistöverotuksessa käytettävä rakennuskustannusindeksi on noussut viime vuodesta 2,1 prosenttia.

Ilmoita kiinteistön parannuksista tai kesämökin muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi

Kiinteistön omistajan pitää tarkistaa kiinteistöverotuspäätös. Jos kiinteistön tiedot ovat kunnossa ja ajan tasalla, päätökselle ei tarvitse tehdä mitään.

Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, yksityishenkilöiden pitää tehdä muutokset 7.5. mennessä. Yhteistöillä määräpäivä on 30. huhtikuuta. Helpoimmin kiinteistöverotuspäätöksen korjaaminen onnistuu OmaVerossa.

− Jos kiinteistöön on viime vuonna tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa nyt. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella, Stark neuvoo.

Kiinteistöveron suuruus muuttuu, jos kiinteistönomistaja ilmoittaa Verohallinnolle muutoksista, kuten rakennuksen perusparannuksista tai sen käyttötarkoituksen muuttumisesta.

Uusi kiinteistönomistaja: varmista, että Verohallinnolla on kiinteistön tiedot

Verohallinto saa Maanmittauslaitokselta tiedot kiinteistökaupoista ja lähettää uusille kiinteistönomistajille kiinteistöverotuspäätöksen. Kiinteistöveron maksaa koko tältä vuodelta henkilö, joka on omistanut kiinteistön 1.1.2024.

Jos uusi kiinteistönomistaja ei esimerkiksi tietojen virheellisyyden vuoksi saa kiinteistöveropäätöstä, hänen pitää kuitenkin ilmoittaa Verohallintoon kiinteistönsä tiedot.

Tämän vuoden alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka vuoksi uudelle kiinteistönomistajalle voidaan määrätä veronkorotusta, jos kiinteistön tiedot ovat jääneet ilmoittamatta Verohallinnolle.

Tilaa e-lasku nyt – noin neljännes maksoi viime vuonna myöhässä

Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista kiinteistöveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Kiinteistövero kannattaa tilata e-laskuna omaan verkkopankkiin, jotta monen kuukauden päässä oleva eräpäivä ei unohdu.

Viime vuonna noin 550 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan myöhästyneestä verosta korkoa.

Tänä vuonna laskut kiinteistöverosta tulevat verkkopankkiin edellisvuosia aikaisemmin, 2 kuukautta ennen eräpäivää.

− Nyt kun kiinteistövero on muutoinkin ajankohtainen, kannattaa mennä omaan verkkopankkiin ja tilata itselleen Verohallinnon e-laskut. Silloin kiinteistöverolaskun saa suoraan verkkopankkiin 2 kuukautta ennen eräpäivää, Stark muistuttaa.

Jotta kiinteistöverolaskun saa e-laskuna, se pitää tilata verkkopankissa viimeistään kolme viikkoa ennen kiinteistöveron eräpäivää.

 

Lisätietoa asiakkaille:

Kiinteistövero – tarkista verotuspäätös ja maksa vero

Sivu on viimeksi päivitetty 15.3.2024