Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tampereella tehdyssä taksiliikenteen valvontaiskussa todettiin jonkin verran puutteita

Verohallinnon tiedote, 27.11.2023

Sisä-Suomen poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin joitakin puutteita, mutta pääosin asiat olivat kunnossa.

Perjantaina 24.11.2023 Tampereen seudulla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 36 taksia, joista 12:ssa oli huomautettavaa.

Poliisi määräsi liikennevirhemaksuja 8:lle.

Oheisrikkomuksina valvontaiskun yhteydessä havaittiin kaksi taksia, jotka eivät noudattaneet punaista liikennevaloa. Lisäksi tavattiin yksi etsintäkuulutettu henkilö.

Havaitut rikkeet tai puutteet:

* Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 7

* Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 6

* Hintatietojen esittämisessä puutteita 3

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Monen viranomaisen yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

- Liikennevirhemaksuja annettiin siitä, että kuljettajan tai liikenneluvan haltijan nimi ei ollut nähtävillä matkustamossa tai liikennelupa ei ollut ajossa mukana, kommentoi ylikonstaapeli Vesa Viskari valvonnan tuloksia.

– Positiivisena huomiona voidaan sanoa, että kokonaisuutena ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä ja sen myötä osaaminen pitäisi olla hyvällä tasolla, Viskari toteaa.

Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa toimi hyvin ja tulevaisuudessa varmasti tullaan järjestämään vastaavia valvontaiskuja.

Pienetkin puutteet vaikuttavat

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet tietojen esittämisessä sekä puutteet hintojen esittämisessä. Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen, kertoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi, toteaa Ruotsalainen.

Verohallinto kohdistaa toimenpiteitä valvonnassa nouseviin riskikohteisiin

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonta kehittyy jatkuvasti, joskaan harmaan talouden toiminnan ei ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Valvonnan avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn, myös verotarkastusten kohteiksi. Siten Verohallinto lähestyy laiminlyöntien vuoksi jälkikäteenkin. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

Harmaan talouden torjunnassa pyrimme luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät, tapahtuu välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita. On havaittu osaamattomuutta, mutta myös piittaamattomuutta, velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot. Asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota kuittiin sekä sen tietosisältöön. Jos ei saa kuittia pyynnöstä huolimatta, kyse voi hyvinkin olla harmaasta taloudesta.

Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla petolliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muiden laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, sanoo Valsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023