Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähkövähennyksestä apua korkeisiin sähkölaskuihin – käyttöön tammikuusta alkaen

Verohallinnon tiedote, 16.11.2022

Tammi–huhtikuussa 2023 kotitalousvähennystä voi saada poikkeuksellisesti myös sähköenergiasta. Verohallinto toivoo vähennyksen saajilta malttia: jos vähennyksen haluaa huomioida ensi vuonna omassa veroprosentissa, sähköenergian kulut voi ilmoittaa uutta verokorttia varten tammikuussa tai sen jälkeen.

Kotitalousvähennystä voi ensi vuonna saada poikkeuksellisesti myös tammi–huhtikuussa kulutetun sähköenergian kuluista. Kyse on väliaikaisesta vähennyksestä, jolla halutaan auttaa korkeaa sähkön hintaa maksavia kotitalouksia.

Sähkövähennystä voi hakea, jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun aikana yhteensä yli 2 000 euroa. Sähkövähennyksen suuruus on 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin korkeintaan 2 400 euroa vakituista asuntoa kohden.

Täyden vähennyksen saa, jos tammi-huhtikuun sähköenergialaskut ovat yhteensä 6 000 euroa. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu.

Arvio alkuvuoden sähkölaskuista verokortille aikaisintaan tammikuussa

Sähkövähennyksen voi joko ilmoittaa verokorttihakemuksessa tammikuusta alkaen tai esitäytetylle veroilmoitukselle keväällä 2024. Verokorttia varten vähennyksen voi tehdä arvioimalla tammi-huhtikuussa toteutuvia sähköenergiakuluja oman kulutuksen ja sähkösopimuksen hinnan perusteella.

- Jos sähkövähennyksen taloudellisen hyödyn haluaa käyttöön nopeasti, kannattaa tehdä OmaVerossa uusi verokortti heti alkuvuodesta, ja ilmoittaa verokorttihakemuksessa arvio tammi–huhtikuun sähkökuluista. Kun on tehnyt uuden verokortin, vähennys vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksaa palkastaan veroja loppuvuonna, sanoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen.

Kun tammi–huhtikuun todelliset sähköenergian kulut ovat tiedossa, pitää tehdä uusi verokortti toteutuneilla sähköenergiakuluilla tai korjata tiedot viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseen keväällä 2024.

- Toteutuneet sähköenergian kulut kannattaa korjata verokortille heti, kun ne ovat tiedossa, jotta asia ei unohdu, Varonen sanoo.

Jos sähkövähennystiedot haluaa ilmoittaa yhdellä kertaa, uuden verokortin voi hakea toteutuneiden sähköenergiakulujen perusteella myös huhtikuun jälkeen.

Sähkövähennystä voi hakea vakituisen asuinpaikkansa sähköenergian kuluista, jotka ovat syntyneet tammi–huhtikuun aikana. Joulukuun sähkölaskua ei siis voi lisätä vähennyksiin, vaikka laskun maksupäivä olisikin tammikuun puolella. Toisaalta huhtikuun laskun voi sisällyttää vähennyksiin, vaikka laskun maksupäivä olisi toukokuussa.

Vähennykseen liittyviä kuitteja ja tositteita pitää säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä.

Sähkövähennystä vain yhdestä asuinpaikasta

Sähkövähennystä voi saada korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden, ja yksi henkilö voi saada sähkövähennystä vain yhdestä asuinpaikasta.

Useampi henkilö voi kuitenkin saada osansa saman asunnon sähkövähennyksestä, jos esimerkiksi kämppäkaverit maksavat sähkölaskun yhdessä. Puolisot voivat jakaa sähkövähennyksen keskenään haluamallaan tavalla, vaikka vain toinen puolisoista olisi maksanut laskun.

Jos henkilöllä ei ole tarpeeksi veroja, joista sähkövähennys voidaan tehdä, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista.

Jos maksettavia veroja ei ole niin paljon, että henkilö hyötyy sähkövähennyksestä, kannattaa hakea Kelan myöntämää sähkötukea. Sähkövähennystä ei voi saada, jos on saanut sähkötukea.

Sähkövähennystä ei voi hakea sähköenergiakuluista siltä osin, kun ne kohdistuvat maatalous- tai elinkeinotoimintaan tai ne vähennetään muualla tuloverotuksessa.

Vähennystä sähköenergiasta, ei sähkön siirrosta

Sähkövähennystä voi hakea sähköenergian arvonlisäverollisesta hinnasta sekä sähköenergian perusmaksusta. Sen sijaan sähkönsiirrosta tai sähkönsiirron perusmaksusta vähennystä ei voi saada.

- Jos sähköenergian ostaa omalta paikalliselta sähköyhtiöltä, sähköenergia ja sähkön siirto voidaan laskuttaa samalla laskulla. Silloin pitää vähennystä hakiessa katsoa, mikä osuus laskusta on sähköenergiasta ja sen perusmaksusta maksettua kulua, Varonen sanoo.

Ei vaikutusta muuhun kotitalousvähennykseen

Sähkövähennyksen saaminen ei pienennä muun kotitalousvähennyksen, esimerkiksi remontoinnista tai hoivatyöstä saatavan kotitalousvähennyksen määrää.

- Jos henkilöllä on ensi vuoden alussa hyvin korkeat sähköenergian kulut ja hän teettää lisäksi enimmäismääränmäärän kotitalousvähennykseen oikeuttavaa remonttityötä, hän voi saada 2 400 euroa sähkövähennystä ja 2 250 euroa kotitalousvähennystä remontista. 100 euron omavastuu vähennetään kuitenkin vain kerran, Varonen sanoo.

Kuten muukin kotitalousvähennys, sähkövähennys pienentää maksettavan veron määrää.  
Valtiovarainministeriön arvion mukaan sähkövähennys koskee noin 252 000 kotitaloutta ja vähentää verotuloja noin 265 miljoonalla eurolla. Vuonna 2021 kotitalousvähennystä myönnettiin kaikkiaan noin 420 miljoonaa euroa.

Esimerkki 1:

Henkilö maksaa tammi-huhtikuussa 2023 kulutetusta sähköstä sähköenergialaskuja 4 000 eurolla. Hän saa vähentää 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävästä osasta eli 2 000 eurosta. Näin ollen hänen vähennyksekseen tulee 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa, joka vähennetään verosta kotitalousvähennyksenä.

Jos henkilöllä ei ole kotitalousvähennystä muiden vähennyskelpoisten töiden perusteella, vähennetään 1 200 eurosta 100 euron omavastuu. Vähennyksestä saatava hyöty on 1 100 euroa.

Esimerkki 2:

Kahden henkilön vakituisen asunnon sähköenergialaskut ovat tammi-huhtikuussa 2023 yhteensä 4 000 euroa. Molemmat hakevat vähennystä puoliksi maksamiensa kustannusten perusteella.

Sähkönkäyttöpaikkakohtainen vähennyskelpoinen osuus on 2 000 euroa eli molemmille tulee kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia 1 000 euroa.

Kotitalousvähennyksenä vähennettävää vähennystä he saavat molemmat 60 prosenttia 1 000 eurosta eli 600 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on henkilökohtainen eli tässä tapauksessa molemmilta vähennetään vielä 100 euron omavastuu, jos heillä ei ole muuta kotitalousvähennystä. Molemmat saavat näin ollen vähennystä 500 euroa.

 
Lisätietoja aiheesta:

Sähkövähennys - vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2022