Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Korkein hallinto-oikeus: Asiakkailla ei oikeutta vastustaa verotietojensa sähköistä luovutusta medialle

Verohallinnon tiedote, 21.12.2022

Korkein hallinto-oikeus on 21.12.2022 tehnyt ratkaisun siitä, onko medialla oikeus saada Verohallinnolta henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen lista niin, ettei siitä ole poistettu vastustamisoikeutta käyttäneiden tietoja. Saatu ratkaisu linjaa sitä, miten henkilöiden yksityisyyden suojaa ja verotustietojen julkisuutta koskevat lait sovitetaan yhteen.

Asiakkailla ei oikeutta vastustaa verotietojensa sähköistä luovutusta medialle

Verohallinto tarjoaa tiedotusvälineille mahdollisuuden tilata henkilöiden julkisia tuloverotietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Tällä tarjoamallaan palvelulla Verohallinto tukee mediassa käytävää yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta.

Verohallinto on aiemmin tulkinnut, että asiakkaalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella oikeus vastustaa verotietojensa toimittamista medialle, koska julkisten tietojen sähköinen luovutus medialle ei ole Verohallinnon lakisääteinen tehtävä. Myös alempi oikeusaste, Helsingin hallinto-oikeus, päätyi viime vuonna samaan kantaan kuin Verohallinto.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen ratkaisun mukaan tämä tulkinta on ollut väärä. Oikeuden mukaan tietojen luovuttamisesta on muodostunut osa Verohallinnon vakiintunutta toimintaa, koska Verohallinto on luovuttanut tietoja vastaavalla tavalla sähköisesti jo vuosien ajan. Näin ollen Verohallinnolle on syntynyt lakisääteinen velvoite laatia medialle sen pyytämä listaus.

Uutta oikeuskäytäntöä aletaan soveltaa seuraaviin julkisten tietojen luovutuksiin, eli asiakkaat eivät voi enää ensi vuonna vastustaa tietojensa luovutusta.

–  On hyvä, että saamme nyt myös korkeimmasta hallinto-oikeudesta oikeuskäytäntöä GDPR:n tulkinnasta. Korjaamme omat menettelymme oikeuden ratkaisun mukaiseksi. Haluamme jatkossakin tukea yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta, Verohallinnon lakiasiainjohtaja Matti Merisalo kommentoi.

Media voi pyytää aiempien vuosien julkisten tietojen luettelot, jossa mukana myös vastustaneet

KHO:n ratkaisua sovelletaan takautuvasti koko siltä ajalta, kun vastustamispyynnön tekeminen on ollut mahdollista, eli alkaen verovuoden 2018 julkisista tiedoista. Tiedotusvälineillä on mahdollisuus pyytää tietopyynnöllä Verohallinnosta näiltä vuosilta julkisten tietojen luettelo, jossa on mukana kaikki 100 000 euroa tai enemmän ansainneet, vaikka nämä olisivat aikanaan hyväksytysti vastustaneet tietojensa luovutusta. Tietopyynnöt voi lähettää Verohallinnon kirjaamoon.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2022