Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskunders resultaträknings- och balansuppgifter, skatteåret 2012

Statistikuppgifter om samfundens och de övriga företagens omsättning, personalantal, utbetalda löner, utdelning som enligt beslut ska delas ut, utdelningar till samfund, främmande och eget kapital och om tillgångar vid inkomstbeskattningen för 2012.

Statistikmaterial

I materialet ingår samfund, borträknat offentliga samfund, öppna bolag och kommanditbolag samt näringsidkare. Samfund är aktiebolag, andelslag, utländska bolag, föreningar, stiftelser och offentliga affärsverk samt bostadssamfund som idkar affärsverksamhet. Näringsidkare är rörelseidkare och yrkesutövare. Offentliga samfund är staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar, placeringsfonder samt ömsesidiga försäkringsbolag.

Omsättning och personalantal

Under skatteåret 2012 utgjorde företagens omsättning sammanlagt 434,1 miljarder euro (+ 2,6 %). 895 företag nådde en omsättning på minst 50 miljoner euro. De här företagens omsättning utgjorde 60 procent av samtliga företags sammanräknade omsättning.

Företagen sysselsatte sammanlagt 2,4 miljoner ordinarie anställda (-1,0 %). De företag vars omsättning var minst 50 miljoner euro sysselsatte 29,0 procent av all personal. Industrin och handeln sysselsatte sammanlagt  33,2 procent av all personal.

onsättning

Utbetalda löner och utdelning som enligt beslut ska delas ut

Under skatteåret 2012 betalade ca 148 863 företag (+0,4 %) löner till ett belopp som uppgick till sammanlagt 49,3 miljarder euro (+4,5 %).

Cirka 54 666 företag (+2,8 %) beslutade att dela ut sammanlagt 12,2 miljarder euro (- 7,7 %). Den genomsnittliga utdelningen som enligt beslut ska delas ut var 223 850,66 euro. En utdelning som enligt beslut ska delas ut kan lyftas huvudsakligen under samma år.  

30 481 samfund fick sammanlagt 12,8 miljarder i utdelningar. Industribranschen fick mest utdelningar, dvs. 4,6 miljarder. Det var 2 916 industriföretag som fick utdelningar. På andra plats kom finansierings- och försäkringsverksamheten med 3,1 miljarder euro. Antalet finanserings- och försäkringsföretag som fick utdelningar var 3 382 stycken.

lönerna

Främmande och eget kapital samt tillgångar

Under skatteåret 2012 var företagens främmande kapital, dvs. skuld, sammanlagt 991,1 miljarder euro (- 0,2 %). Företagens eget kapital uppgick till sammanlagt 246,6 miljarder euro (+10,3 %). Företagens tillgångar var sammanlagt 1 227,6 miljarder euro (+2,8 %).

kapital

Statistiska tabeller

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2014