Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskunders resultaträknings- och balansuppgifter, skatteåret 2013

Statistikuppgifter om samfundens och de övriga företagens omsättning, personalantal, utbetalda löner, utdelning som enligt beslut ska delas ut, utdelningar till samfund, främmande och eget kapital och om tillgångar vid inkomstbeskattningen för 2013.

Statistikmaterial

I materialet ingår samfund, öppna bolag och kommanditbolag samt näringsidkare. Samfund är aktiebolag, andelslag, utländska bolag, föreningar, stiftelser och offentliga affärsverk, bostadssamfund som idkar affärsverksamhet samt offentliga samfund. Näringsidkare är rörelseidkare och yrkesutövare. Offentliga samfund är staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar, placeringsfonder samt ömsesidiga försäkringsbolag.

Omsättning och personalantal

Under skatteåret 2013 utgjorde företagens omsättning sammanlagt 475,1 miljarder euro (+ 8,2 %). 914 företag nådde en omsättning på minst 50 miljoner euro. De här företagens omsättning utgjorde 63 procent av samtliga företags sammanräknade omsättning.

Företagen sysselsatte sammanlagt 2,4 miljoner ordinarie anställda och offentliga sektor 0,8 miljoner anställda.  De företag vars omsättning var minst 50 miljoner euro sysselsatte 29 procent av all personal. Industrin och handeln sysselsatte sammanlagt 32,7 procent av all personal.

Företagens omsättning och pesonalantal 2009-2013

Utbetalda löner och utdelning som enligt beslut ska delas ut

Under skatteåret 2013 betalade ca 148 863 företag (- 0,1 %) löner till ett belopp som uppgick till sammanlagt 49,3 miljarder euro (+0,1 %).

Cirka 50 884 företag (- 6,9 %) beslutade att dela ut sammanlagt 13,7 miljarder euro (+ 11,6 %). Den genomsnittliga utdelningen som enligt beslut ska delas ut var 268 344,31 euro. En utdelning som enligt beslut ska delas ut kan lyftas huvudsakligen under samma år.

30 481 samfund fick sammanlagt 12,8 miljarder i utdelningar. Industribranschen fick mest utdelningar, dvs. 4,6 miljarder. Det var 2 916 industriföretag som fick utdelningar. På andra plats kom finansierings- och försäkringsverksamheten med 3,1 miljarder euro. Antalet finanserings- och försäkringsföretag som fick utdelningar var 3 382 stycken.

De utbetalda och utdelningen som enligt beslut ska delas ut 2009-2013

Främmande och eget kapital samt tillgångar

Under skatteåret 2013 var företagens främmande kapital, dvs. skuld, sammanlagt 955,8 miljarder euro (- 3,7 %). Företagens eget kapital uppgick till sammanlagt 263,8 miljarder euro (+7,0 %). Företagens tillgångar var sammanlagt 1 271,6 miljarder euro (+1,4 %).

Företagens eget och främmande kapital 2009-2013

Statistiska tabeller

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2015