Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Utländskt samfunds ansökan om källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst (6211r)

Med denna blankett kan ett utländskt samfund ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst som fås från Finland.

Skicka din ansökan till adressen som nämns på blanketten. Du kan också lämna din ansökan till ett av Skatteförvaltningens kontor, exempelvis till Södra Finlands företagsskattecentral till adressen Skatteförvaltningens registratur, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

Du ska välja en finskspråkig, en svenskspråkig eller en engelskspråkig ansökningsblankett enligt det språk som du vill ha eventuell begäran om utredning.