Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Inhyrarens anmälan om användning av hyrd utländsk arbetskraft (6146r)

Den som låter utföra arbete i Finland med hyrd arbetskraft från utlandet skall ge en anmälan om detta med denna blankett.

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.