Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inhyrarens anmälan om användning av hyrd utländsk arbetskraft (6146r)

Den som låter utföra arbete i Finland med hyrd arbetskraft från utlandet skall ge en anmälan om detta med denna blankett.

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2019