Uppdragsgivares anmälan för beskattningen (6146a)

Den som låter utföra arbete i Finland med hyrd arbetskraft från utlandet skall ge en anmälan om detta med denna blankett.

Blanketterna skall skickas till:
Huvudstadsregionens skattebyrå
Internationella ärenden
PB 400, 00052 SKATT

Anvisningar för ifyllning förljer med blanketten.