Skatteskuldsintyg

Kontrollera först företagets situation i skatteskuldsregistret. Om det inte finns någon registeranteckning om skatteskuld eller försummelse av deklarationer behöver du inte skaffa något intyg över vare sig din skatteskuld eller över att du betalat dina skatter. Läs mer om skatteskuldsregistret (skatt.fi/skatteskuldsregistret).