Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Skattelättnadsansökan för allmännyttiga samfund (3776r)

Allmännyttiga samfund kan bli helt eller delvis befriade från inkomstskatt. Skattelättnaden kan gälla både närings- och fastighetsinkomst. Beslut om skattelättnad fattas av Östra Finlands företagsskattecentral.

Ansök om skattelättnad i MinSkatt

Allmännyttiga samfund ska autentisera sig genom att logga in i MinSkatt med Katso-kod. Läs mera om Katso-autentisering.

Blankettens returadress finns på blanketten.