Skattelättnadsansökan för allmännyttiga samfund (3776r)

Allmännyttiga samfund kan bli helt eller delvis befriade från inkomstskatt. Skattelättnaden kan gälla både närings- och fastighetsinkomst. Beslut om skattelättnad fattas av Östra Finlands företagsskattecentral.

Ansök om skattelättnad i MinSkatt

Allmännyttiga samfund ska autentisera sig genom att logga in i MinSkatt med Katso-kod. Läs mera om Katso-autentisering.

Blankettens returadress finns på blanketten.