Sammandragsdeklaration för mervärdesskatt - Uppgifterna om försäljning av ett nytt transportmedel

Med denna blankett anmäls uppgifterna om försäljning av nya transportmedel till andra gemenskapsinterna länder.

Anmälan skickas till adressen www.ilmoitin.fi. För att kunna skicka anmälan, måste man logga in sig med Katso - koden.

Anvisning: Sammandragsdeklaration för mervärdesskatt: Försäljning av ett nytt transportmedel till en icke-momsskyldig

Meddelande: Sammandragsdeklaration för mervärdesskatt - Uppgifterna om försäljning av ett nytt transportmedel till en icke-momsskyldig

Blanketten finns inte som papperversion.

Nyckelord: