Rättelser som gäller regional befrielse från socialskyddsavgift (5233r)

Med den här blanketten anmäler arbetsgivaren rättelserna som gäller regional avgiftsbefrielse från socialskyddsavgift.

Blanketten skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT