Begäran om omprövning av överlåtelseskatt (6018r)

Med denna blankett kan du begära omprövning av överlåtelsebeskattningen hos skatterättelsenämnden. Varje skattskyldig ska lämna in en separat omprövningsbegäran. Du kan även begära omprövning på nätet.

Begär omprövning i MinSkatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett skicka din begäran till adressen som har angetts på blanketten. Du kan även lämna omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.