Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Begäran om omprövning av fastighetsskatt (3353r)

På denna blankett kan du begära omprövning av fastighetsskatt hos skatterättelsenämnden.

Lämna din begäran i MinSkatt
Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.