Begäran om omprövning av fastighetsskatt (3353r)

På denna blankett kan du begära omprövning av fastighetsskatt hos skatterättelsenämnden.

Skicka omprövningsbegäran till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 Uleåborg

Du kan också lämna in omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.