Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning (3625r)

Du kan lämna en begäran om omprövning av arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen om du är en arvtagare eller gåvotagare. Också ett ombud eller en annan person med fullmakt kan lämna begäran om omprövning på dina vägnar.

Du kan lämna omprövningsbegäran i MinSkatt, på en blankett eller fritt formulerad.

Gå till MinSkatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett hittar du länken till blanketten i slutet av sidan. Skicka blanketten till den adress som finns på blankettens första sida.

Om du skriver en fritt formulerad omprövningsbegäran ska du alltid ange

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • vilket beskattningsbeslut du söker ändring i (ange beslutsnummer)
  • vilka ändringar i beskattningen du yrkar
  • de grunder på vilka du yrkar ändring.

Om du skriver en fritt formulerad begäran om omprövning ska du fylla i och skriva ut den här blanketten 3625r som pärmblad. Det påskyndar behandlingen av ditt ärende.

Bifoga till omprövningsbegäran också kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dessa till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023