Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning (3625r)

Du kan lämna en omprövningsbegäran som gäller arvs- eller gåvobeskattningen till skatterättelsenämnden om du är den skattskyldige, det vill säga arv- eller gåvotagaren. Också ett ombud eller en annan auktoriserad person kan begära omprövning istället för den skattskyldige.

Du kan lämna en begäran om omprövning i MinSkatt eller med en pappersblankett.

Logga in i MinSkatt

Om du begär omprövning med en pappersblankett står returadressen på blankettens första sida. Använd blanketten för begäran om omprövning som pärmblad, även om du framför begäran genom att lämna in ett fritt formulerat dokument. Detta påskyndar behandlingen av ditt ärende.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du gett fullmakt till ska du uppge detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.