Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (6020r)

Fyll i denna blankett om du behöver ett utlåtande för din ansökan om lagfart på en fastighet eller för inskrivning av en arrenderätt eller andra särskilda rättigheter. Du kan ansöka om utlåtande om huruvida du måste deklarera och betala överlåtelseskatt. Du kan också ansöka om begäran om utlåtande om skattebeloppet och det gängse värdet exempelvis vid byteshandel.

Du kan få utlåtandet först efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Varje köpare ska be om ett separat utlåtande. 

Lämna din begäran i MinSkatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett returnera blanketten och bilagor till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.