Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsgivarens anmälan om utlandslön (5053a)

Med den här blanketten anmäler arbetsgivaren utlandslön på vilken förskottsinnehållning inte har verkställts i Finland på grund av sexmånadersregeln eller skatteavtal. Anmälan lämnas sista gången för skatteåret 2018.

Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland (inkomstregistret.fi) koms ska lämnas till inkomstregistret för löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare. Lämna uppgifterna om vistelseperioderna i Finland före utgången av januari året efter betalningsåret.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018