Ansökan om skatteåterbäring – Flytande bränslen, stenkol och naturgas (1455r)

Med blanketten ansöker elproducenter och de som bedriver industriell produktionsverksamhet om skatteåterbäring för flytande bränslen, stenkol och naturgas.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: