Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r)

Med denna blankett ansöker man om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Ett företag som tidigare har införts i Skatteförvaltningens register kan ansöka om en valfri skatteperiod

Om företagets omsättning under kalenderåret är högst 100 000 euro kan moms deklareras och betalas kvartalsvis. Förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatter kan då betalas kvartalsvis. 

Om omsättningen är högst 30 000 euro kan moms deklareras och betalas kalenderårsvis och de andra skatterna kan betalas kvartalsvis. Också företagets utländska omsättning räknas med i omsättningen.

Arbetsgivare som tillfälligt betalar lön kan inte ansöka om valfri förlängd skatteperiod, utan deras skatteperiod för arbetsgivarprestationerna är alltid en kalendermånad.