Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r)

Med denna blankett ansöker man om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Om företagets omsättning under kalenderåret är högst 100 000 euro kan moms, förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatter deklareras och betalas kvartalsvis. Om omsättningen är högst 30 000 euro kan moms deklareras och betalas kalenderårsvis och de andra skatterna kvartalsvis.

Arbetsgivare som tillfälligt betalar lön, utan deras skatteperiod för arbetsgivarprestationerna är alltid en kalendermånad.

Läs mera: Att ansöka om valfri skatteperiod

Returnera blanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT