Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r)

Med denna blankett ansöker man om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Om företagets omsättning under kalenderåret är högst 100 000 euro kan moms deklareras och betalas kvartalsvis. Förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatter kan då betalas kvartalsvis. Om omsättningen är högst 30 000 euro kan moms deklareras och betalas kalenderårsvis och de andra skatterna kan betalas kvartalsvis. Också företagets utländska omsättning räknas med i omsättningen.

OBS! Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Skatteperiodens längd påverkar inte deklareringen av arbetsgivarprestationer.

Arbetsgivare som tillfälligt betalar lön kan inte ansöka om valfri förlängd skatteperiod, utan deras skatteperiod för arbetsgivarprestationerna är alltid en kalendermånad.

Läs mera: Att ansöka om valfri skatteperiod

Returnera blanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT