Ansökan om registrering i förvararregistret (6920r ja 6921r)

Med dessa blanketter kan du ansöka om registrering i förvararregistret samt göra en anmälan om ändringar eller nedläggning av verksamheten. Använd blanketten 6920 om du ansöker om att bli införd i registret. Om du gör en anmälan om ändringar eller nedläggning ska du använda blanketten 6921.

Skicka ansökan till adressen som nämns på blanketten eller genom säker e-post. Om du vill använda säker e-post ska du meddela Skatteförvaltningen om detta genom att skicka e-post till adressen financialsector(a)vero.fi. Vi skickar sedan anvisningar till dig om att lämna ansökan.

Tilläggsuppgifter:
Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2020