Anmälningar om byggande – uppgifter om arbetstagare (3719r)

Med denna blankett lämnar företag och samfund arbetstagaruppgifter i anmälan om byggande. På blanketten ska den huvudsakliga genomföraren på en gemensam byggarbetsplats eller byggherren lämna uppgifter om byggarbetsplatsen.

Anmäl uppgifterna elektroniskt med en webblankett

Du kan lämna in anmälan om byggande elektroniskt i lomake.fi.

Arbetstagaruppgifterna för alla arbetsgivare på byggarbetsplatsen ska lämnas på separata blanketter.

Grundanmälan

Fyll i en grundanmälan om det är första gången för redovisningsmånaden som du lämnar uppgifter om arbetsgivarna och arbetstagarna på byggarbetsplatsen.

I fältet uppe på blanketten kan du ge anmälan ett valfritt namn. Anmälningskoden fylls i automatiskt på blanketten. Namnet och koden överförs automatiskt till Mina e-tjänster.

Via Mina e-tjänster kan du använda uppgifterna som mall för följande anmälan.

Korrigerings- och raderingsanmälan

Fyll i en korrigeringsanmälan om du vill ändra felaktiga eller bristfälliga uppgifter som du lämnat in för samma redovisningsmånad. I en korrigeringsanmälan ska samtliga uppgifter lämnas på nytt – också sådana som du inte vill ändra.

Fyll i en raderingsanmälan om du vill ta bort en tidigare anmälan i sin helhet.

Gör ändringarna så här:

  1. Gå till Mina e-tjänster och hämta den anmälan för redovisningsmånaden som du vill korrigera eller ta bort.
  2. Öppna anmälan via länken Använd som underlag.
  3. I det fönster som öppnas klickar du på Avbryt (eller Ångra i Safari).
  4. Välj Korrigeringsanmälan eller Raderingsanmälan som anmälans typ.

Anmäl uppgifterna på en pappersblankett

Med denna blankett lämnar företag och samfund arbetstagaruppgifter i anmälan om byggande. På blanketten ska den huvudsakliga genomföraren på en gemensam byggarbetsplats eller byggherren lämna uppgifter om byggarbetsplatsen.

Bifoga till blanketten också bilageblankett 3721 eller 3722. På bilageblankett 3721 lämnas uppgifter om arbetsgivaren som hyr ut arbetskraft och om de inhyrda arbetstagarna och på bilageblankett 3722 lämnas uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagarna på byggarbetsplatsen eller i avtalet.