Anmälningar om byggande – uppgifter om arbetstagare (3719r)

Med denna blankett lämnar företag och samfund arbetstagaruppgifter som gäller anmälan om byggande. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet eller, om en sådan saknas, byggherren lämnar blanketten.

Obs. MinSkatt har ersatt Lomake.fi från början av november. Du kan lämna uppgifter i MinSkatt fr.o.m. 8.11.

Lämna uppgifter i MinSkatt

Andra sätt att lämna anmälan samt anvisningar för det

Om du inte kan lämna uppgifter elektroniskt kan du använda en pappersblankett. Obs! Blanketten har bytts 1.11. Använd inte en gammal blankett när du lämnar uppgifter.

Blankettens returadress finns på blanketten. Om du anger uppgifter om den som hyr ut arbetskraft eller om hyrd arbetskraft ska du dessutom lämna bilageblankett 3721r. Om du lämnar uppgifter om byggarbetsplatsens eller avtalets arbetsgivare eller arbetstagare ska du dessutom lämna bilageblankett 3722r.