Anmälan om temporär skattefri användning av företagsfordon (1240r)

Personer bosatta i Finland men arbetande utomlands lämnar med denna blankett en anmälan, om de i sina arbetsuppgifter temporärt skattefritt i Finland använder sin arbetsgivares fordon som är permanent registrerat i den stat där arbetsplatsen finns.

Nyckelord: