79A Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (3007r)

Med denna blankett kan arbetsgivare som idkar jordbruk begära utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Bestämmelserna on utbildningsavdraget finns i 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT