79A Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (3007r)

Med denna blankett kan arbetsgivare som idkar jordbruk begära utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Bestämmelserna on utbildningsavdraget finns i 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Använd e-tjänster

Lämna blanketten på nätet (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT