Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

79A Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (3007r)

Med denna blankett kan arbetsgivare som idkar jordbruk begära utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Bestämmelserna on utbildningsavdraget finns i 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten tillsammans med skattedeklarationen.

Aktiebolag och andra samfund ska skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023