Personuppgiftsansvarig

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen är personuppgiftsansvarig för det positiva kreditupplysningsregistret. Inkomstregisterenheten och Skatteförvaltningen är dock gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller det tekniska underhållet av, funktionaliteten och informationssäkerheten hos och utvecklandet av det positiva kreditupplysningsregistrets informationssystem.

Inkomstregisterenheten svarar för mottagandet, bevarandet och utlämnandet av personuppgifter samt kreditupplysningar som har samband med dem. Inkomstregisterenheten ansvarar också för andra skyldigheter som föreskrivits den personuppgiftsansvarige i den allmänna dataskyddsförordningen och för att de registrerades rättigheter förverkligas.

Skatteförvaltningens dataskyddsombud är Noora Kontro.

Kontaktuppgifter

Det positiva kreditupplysningsregistret
PB 2
00055 Inkomstregistret

Telefonväxel: 029 512 000

Kundtjänst

Det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst betjänar vardagar kl. 9.00–16.00 på finska, svenska och engelska på numret +358 29 497 570.

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som inleds med 0294 eller 0295 med mobiltelefon är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften. När du ringer från en fast anslutning är priset på samtalet lokalnätsavgiften. För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören. Även köandet är avgiftsbelagt.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2024