Tillgängligheten för e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster följs i e-tjänsten för organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret (nedan e-tjänst eller tjänst), vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen ansvarar för denna e-tjänst. Vi vill att så många användare som möjligt kan använda våra digitala tjänster. Därför beaktar vi tillgängligheten när vi utvecklar våra digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna e-tjänst uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lag (WCAG-kriterierna 2.1). I tjänsten finns vissa brister i tillgängligheten. Dessa har beskrivits närmare nedan i avsnittet Närmare information om hur tillgängligheten har förverkligats.

Upptäckte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att hela tiden förbättra tillgängligheten för e-tjänsten. Meddela oss om du hittar brister som inte har beskrivits på den här sidan. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan kontakta oss med en webblankett. Vi svarar inom 14 dagar.

Övervakning av tillgängligheten

Uppfyllandet av tillgänglighetskraven övervakas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller inte alls får att svar inom två veckor kan du anföra besvär hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Närmare information om hur tillgängligheten har förverkligats

E-tjänsten är inte ännu till alla delar tillgänglig. I det följande räknas det upp de innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga:

  • Det finns länkar i tjänsten vilkas namn inte motsvarar syftet tillräckligt exakt eller som inte med koder har kopplats ihop med information som visar kontexten (WCAG 2.4.4, WCAG 1.3.1).
  • Det finns delar på blanketten för vilka fokus ges element som inte har betydelse för växelverkan (WCAG 2.4.3).
  • Blankettens alternativknappar har inte kopplats ihop med den fråga som anknyter till dem (WCAG 1.3.1).
  • På blanketterna finns det på samma sida fältnamn som upprepas som inte har grupperats enligt kontext (WCAG 1.3.1).
  • På blanketterna finns det fält med teckenbegränsningar där antalet tecken inte i något skede medan man skriver meddelas till den som använder skärmläsare (WCAG 4.1.3).
  • I tjänsten används knappar med samma namn för olika användningsändamål (WCAG 3.2.4).
  • I tjänsten används identiska sidtitlar (WCAG 2.4.2).
  • Personer som använder skärmläsare får inga meddelanden om fel när personen går vidare på blanketten (WCAG 4.1.3).
  • Det meddelas inte att tjänstens tidsgräns går ut eller tidsgränsen kan inte justeras (WCAG 2.2.1).

Vi korrigerar observerade tillgänglighetsbrister under år 2024.

Hur testar vi tillgängligheten?

Observationerna i tillgänglighetsutlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av tredje part om huruvida e-tjänsten uppfyller de lagstadgade kraven.

E-tjänsten har publicerats den 2 oktober 2023 och utlåtandet har gjorts upp den 17 augusti 2023.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, Finlex)
Webbsidan Tillgänglighetskrav (Regionförvaltningsverket)

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024