Evenemang som gäller intressentgruppstestning under våren 2023

27.2.2023

Under våren 2023 ordnar projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret infomöten som gäller intressentgruppstestningen enligt följande:

  • den 6 mars på finska och den 9 mars på engelska
  • den 17 april på finska och den 20 april på engelska
  • den 22 maj på finska och den 24 maj på engelska

Testningen som inleds under våren 2023 gäller aktörer i registrets första ibruktagandefas. Evenemangen är avsedda för anmälningsskyldiga aktörer. Dessutom gäller de myndigheter som deltar i den tidigarelagda testningen och som inleder testningen den 2 maj 2023. Vid evenemangen behandlas aktuella ärenden som gäller testningen samt frågor som framkommit i organisationerna som deltar i testningen efter föregående evenemang. Det ordnas evenemang med samma innehåll både på finska och engelska.

Det går att ställa frågor som gäller testningen i Enter-portalen, som öppnas den 1 mars 2023 för organisationerna som genomför testning. Före det går det att ställa frågor per e-post till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Förutom att man deltar i evenemangen rekommenderas det att man bekantar sig med

Evenemangen ordnas i Teams kl. 14.00–15.30. Inbjudan och Teams-länken skickas separat för varje evenemang några veckor före evenemanget till den sändlista för intressentgrupper som projektet har skapat. Om du inte finns med på projektets sändlista och vill delta i evenemangen kan du skicka e-post till oss på adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Välkommen till evenemangen som gäller intressentgruppstestning!

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023