Så här anmäler du löneinkomster och andra prestationer smidigt i e-tjänsten

22.4.2022

I inkomstregistrets e-tjänst kan du lämna en enskild anmälan på en webblankett eller ladda upp flera anmälningar på en gång som en fil i laddningstjänsten.

Ta del av e-tjänstens bruksanvisningar och logga in i tjänsten

När du har loggat in i e-tjänsten och valt din roll kan du öppna en webblankett i anmälningsmenyn. Anmäl löner och andra prestationer genom anmälan om löneuppgifter och arbetsgivares sjukförsäkringspremie med arbetsgivarens separata anmälan.

Om du vill använda en tidigare anmälan som grund för anmälan, kan du hämta den på sidan Inlämnade anmälningar. Hämta den anmälan du vill ha, öppna anmälan och välj Använd som grund.

Jag meddelar löner och andra prestationer med en ny anmälan

Börja genom att välja anmälan om löneuppgifter i webblanketterna.

 • I anmälan finns förhandsifyllda grundläggande uppgifter om betalaren.
 • Övriga uppgifter ska fyllas i själv.
 • Fyll först i betalningsdagen och löneutbetalningsperioden. Därefter kan du röra dig mellan de olika sidorna i anmälan utan begränsning.
 • Anmälan kan inte sparas, så kom ihåg att skicka den till sist.

Fyll i uppgifterna noggrant, eftersom informationen du lämnar genom anmälan vidarebefordras som sådan till dem som använder informationen. På basis av informationen beviljas inkomsttagarna till exempel förmåner eller försäkringsersättningar.

Jag vill använda en tidigare lämnad anmälan som grund för min nya anmälan

Hämta en tidigare anmälan på sidan Inlämnade anmälningar.

Du kan söka anmälningar med sökvillkor eller referens.

 • Välj sökvillkor i förteckningen och fyll i uppgifterna i den ruta som öppnas.
 • Obligatoriska sökvillkor är tidsintervall och typ av tidsintervall för sökningen, till exempel betalnings- eller anmälningsdag. Förvalt intervall är en tidsperiod på 30 dagar från innevarande dag bakåt.
 • Precisera vid behov sökningen genom att välja andra sökvillkor.

I sökresultaten visas en sammanfattning av anmälningarna inom tidsintervallet. Du kan granska anmälningarna till exempel enligt deras typ eller inkomstslag. I sökresultaten visas anmälningar som lämnats via alla anmälningskanaler: i det tekniska gränssnittet, laddningstjänsten, e-tjänsten och på pappersblanketten.

När du har hittat den tidigare anmälan du söker, öppna anmälan.

 • Välj funktionen Använd som grund.
 • Fyll i betalningsdatum och löneutbetalningsperiod. Du kan nu röra dig mellan sidorna i anmälan med hjälp av sidnavigationen i början av varje sida.
 • Fyll i de uppgifter som ändrats från den tidigare anmälan och sänd anmälan.

Det finns ett fel i min anmälan

Webblanketten styr ifyllandet av uppgifterna, och en del av de uppgifter du fyller i kontrolleras genast. Om den information du har anmält är felaktig eller saknas, får du ett felmeddelande. 

Det finns tre typer av felmeddelanden:

 • Ett varningsmärke på sidnavigationen: på den markerade sidan finns det något att korrigera, gå tillbaka till sidan och korrigera informationen.
 • Röd ram runt fältet: felaktigt eller icke ifyllt obligatoriskt fält, korrigera eller lägg till information.
 • Felmeddelandetext under ramen: texten anger närmare vad som ska korrigeras.

I vissa situationer kan en uppgift som du anmäler senare göra en uppgift som efterfrågats i en tidigare fas obligatorisk. Till exempel yrkeskategori ändras till obligatorisk först efter att inkomstslag har anmälts.

Om du inte lämnade denna information i den tidigare fasen, får du ett felmeddelande. Backa med sidnavigationen för att fylla i den saknade informationen.

Gör de sista granskningarna i samband med sändningen av blanketten.

 • Om sändningen av din anmälan lyckas, anger tjänsten att anmälan har tagits emot och att uppgifterna lagras i inkomstregistret.
 • Om din anmälan avslås, visas i förhandsgranskningen vilka fel som måste korrigeras. Korrigera de nödvändiga uppgifterna och sänd anmälan på nytt.

Bekanta dig också

Inkomstregistret ordnar 18.5.2022 kl. 9‒11.15 en Teams-utbildning Så här korrigerar du anmälan om löneuppgifter. Under utbildningen går vi igenom hur du kan korrigera löneuppgifterna smidigt och hur du gör korrigering till exempel i e-tjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2022