Enkät: merparten av svarspersonerna gillade den nya designen på anmälan om löneuppgifter

20.1.2023

I november förra året förnyade vi anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan i e-tjänsten. 

Syftet med ändringarna var att göra anmälningsvyerna tydligare och förbättra deras användarvänlighet. Hur väl ändringarna lyckades mättes genom en enkät med tre påståenden.

 • Vi har förtydligat rubrikerna och anvisningstexterna.
  • 51 procent av svarspersonerna var nöjda eller ganska nöjda med ändringen
  • 30 procent av svarspersonerna ansåg att ändringen var dålig.
 • Numera visas största delen av fälten genast, och användarna behöver inte öppna de olika avsnitten:
  • 60 procent av svarspersonerna var nöjda eller ganska nöjda med ändringen
  • 26 procent av svarspersonerna ansåg att ändringen var dålig.
 • Vi har flyttat uppgifterna om yrkesklass och om anställningsförhållande till sidan för frånvaro.
  • 40 procent av svarspersonerna var nöjda eller ganska nöjda med ändringen
  • 28 procent av svarspersonerna ansåg att ändringen var dålig.

De resterande svarspersonerna förhöll sig neutrala till påståendena. 

Enkäten besvarades av 127 personer. Enkäten var öppen på inkomstregistrets webbplats från mitten av december till mitten av januari.

Tack till alla som besvarade enkäten! 

Läs mer om ämnet:

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2023