Berätta om dina erfarenheter av inkomstregistret – besvara vår kundnöjdhetsundersökning

3.10.2022

Med kundnöjdhetsundersökningen samlar vi årligen in information om erfarenheterna av att använda inkomstregistret.

Du kan besvara enkäten fram till den 31 oktober 2022.

I enkäten kan du utvärdera bland annat hur lättanvänd och tillförlitlig inkomstregistrets e-tjänst är samt hur väl inkomstregistrets kundservice fungerar. Enkäten riktar sig till alla som anmäler uppgifter till inkomstregistret.

Besvara enkäten

Dina synpunkter är viktiga för oss

Enkäten genomförs i form av en Webropol-enkät, som det tar cirka fem minuter att besvara. Enkätuppgifterna behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

Samtidigt genomförs kundnöjdhetsundersökningar även för informationsanvändare, programvaruföretag och inkomstregistrets kundjuryer.

Vi hoppas att du hjälper oss genom att besvara vår enkät!

Läs mer om fjolårets resultat: Gränssnittsanvändare är nöjdare med inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2022