Programvaruhusdag i inkomstregistret

Tidpunkt:
5.6.2024 13:00 - 14:00
Plats:
Teams-möte

Vi ordnar ett Teams-möte som är avsett för programvaruhus. Även övriga intresserade kan anmäla sig.

Programvaruhusdagens program:

  • årliga förändring för 2025 som är kända vid denna tidpunkt
  • tidsplan för utveckling och intressentgruppstestning
  • övriga aktuella teman och frågor som ställts på förhand.

Anmäl dig till programvaruhusdagen (på finska)

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema. Du kan ställa frågor också under evenemanget.

Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Du får mer detaljerade anvisningar om deltagandet till din e-post före evenemanget.

Evenemanget ordnas på finska och det är gratis. Materialet från evenemanget publiceras på efterhand på vår webbplats på finska, svenska och engelska. Evenemanget spelas inte in.

Välkommen med!

Inkomstregistret deltar även i Skatteförvaltningens samarbetsdag för programvaruhus den 28 maj. Läs mer om samarbetsdagen (vero.fi, på finska)

Sidan har senast uppdaterats 10.10.2022