Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet

Gör en ansökan om ibruktagande av gränssnittstjänster då du vill inleda användningen av inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Gör en ansökan också då du vill ta i bruk nya kanaler i det tekniska gränssnittet eller inleda användningen av gränssnittet för ett nytt ändamål, till exempel då du utöver anmälningen av löner som ditt företag har betalat vill inleda anmälningen av löner ett annat företag har betalat.

Användaren av det tekniska gränssnittet behöver också ett certifikat. Med hjälp av certifikatet identifieras organisationen som använder gränssnittet och säkerställs materialets beständighet. Gör först en ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet. Därefter kan du göra en certifikatansökan.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Uppgifter i ansökan

Uppgifter om sökanden

Ansökan görs av en organisation som använder ett system, från vilket det skapats ett tekniskt gränssnitt till inkomstregistret. Användaren av gränssnittet kan vara företaget själv, en bokföringsbyrå eller en annan partner som löneadministrationsuppgifterna har utkontrakterats till.

Gränssnittets användningsändamål

Välj gränssnittets användningsändamål. Organisationen kan anmäla uppgifter för sin egen eller för en annan parts räkning, Om organisationen, till exempel en bokföringsbyrå, anmäler uppgifter till inkomstregistret för ett företages räkning, måste bokföringsbyrån och företaget alltid ha ett giltigt uppdragsavtal.

Om din organisation anmäler förmånsuppgifter, bekräfta anmälan av förmånsuppgifter i punkten Inställningar. Därefter kan organisationen förutom anmälan av löneuppgifter också välja anmälan av förmånsuppgifter som användningsändamål. Endast organisationer som betalar pensioner eller förmåner eller anmäler förmånsuppgifter till inkomstregistret på betalarens vägnar kan bekräfta anmälan från och med 1.1.2021.

Kanaler

Välj de kanaler som används. Organisationen kan ta i bruk flera olika kanaler i det tekniska gränssnittet med samma ansökan. Om du inte är säker på de kanaler som används, ska du kontrollera det från din egen organisation.

Ersättande ansökan för ibruktagandet av en ny kanal

Om din organisation redan använder det tekniska gränssnittet och du håller på att göra en ersättande ansökan för ibruktagandet av de nya kanalerna eller användningsändamålen, är kanalerna och användningsändamålen redan förhandsifyllda på ansökan. Om du tömmer förvalen upphör användarrättigheten till kanalerna och användningsändamålen som valts tidigare.

Läs mer om det tekniska gränssnittets kanaler

Användarvillkoren

Ta del av användarvillkoren genom att klicka på länken och bekanta dig noggrant med dem. Godkänn användarvillkoren genom att kryssa för rutan.

Kontrollera de angivna uppgifterna och skicka ansökan

Kontrollera de angivna uppgifterna innan du skickar ansökan. Du ser en bekräftelse på skärmen när ansökan har skickats problemfritt till inkomstregistret.

Beställ härnäst ett certifikat som behövs i det tekniska gränssnittet genom att välja Gör en certifikatbeställning.

Sidan har senast uppdaterats 19.8.2020