Inkomstslag för löner: 100-serien

Anmälningssätt 1 (Obligatorisk miniminivå)

Lägre exakthetsnivå för anmälan om penninglöner. 

Uppgifterna kan anges tillsammans med separat anmälda inkomstslag och poster som avdras från lönen.

Inkomstslag för löner: 100-serien
Kodvärde Inkomstslagets namn Förklaring

101

Lön totalt

Total penninglön till löntagaren. Miniminivå för anmälan om penninglön.

Förskottsinnehållning verkställs på den totala lönesumman och den är underställd socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter).

Om en del av de inkomster som anmälts med inkomstslaget Lön totalt inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter och inkomsten således inte räknas som arbetsinkomst, anmäler betalaren den andel av inkomsterna som är underställd olika avgifter med underinkomstslag relaterade till anmälningssätt 1, till exempel inkomstslaget Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter.

Med anmälan kan inkomstslaget Lön totalt (101) anges endast en gång, om inte ogrundad förmån eller återkrav hänför sig till inkomstslaget.

Om prestationen till inga delar är underställd socialförsäkringsavgifter (eller någon socialförsäkringsavgift), anmäler prestationsbetalaren detta genom att ge en separat försäkringsuppgift med vars hjälp det förvalda alternativet raderas från den totala summan (huvudinkomstslaget).

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar för anmälan av penninglöner och användning av inkomstslaget: Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen

I inkomstslaget kan inkluderas alla kompletterande inkomstslag (200-serien) som specificeras i anmälningssätt 2 som ett totalt belopp.

102

Lönesumma som omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften

Inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetspensionsförsäkringen.

Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd pensionsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om ett inkomstslag med koden 103 har angetts.

103

Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

Inkomsttagarens lön som är underställd socialförsäkringsavgifter totalt.

Inkomstslaget används endast om den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt (101).

Om inkomstslaget anges på anmälan med koden 103 får inkomstslag med koderna 102, 104, 105 och 106 inte anges på anmälan.

104

Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften

Total lön som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften och som betalats till inkomsttagaren.

Inkomstslaget används endast om den lön som är underställd sjukförsäkringsavgiften avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om ett inkomstslag med koden 103 har angetts.

105

Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften

Inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgiften.

Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd arbetslöshetsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om ett inkomstslag med koden 103 har angetts.

106

Lönesumma som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften

Inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften.

Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt (101).

Inkomstslaget kan inte anges om ett inkomstslag med koden 103 har angetts.

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2021