Det förekommer störningar i Skatteförvaltningens telefonservice och chatten.