Ansvar för överlåtelseskatt på tidigare överlåtelser

Har getts
4.11.2019
Diarienummer
VH/4332/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/2341/00.01.00/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Vastuu aiempien luovutusten varainsiirtoverosta