Deklaration av försäkringsersättningar i arvsbeskattningen

Har getts
4.4.2018
Diarienummer
A56/200/2018
Giltighet
4.4.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Vakuutuskorvausten ilmoittaminen perintöverotukseen