Generationsväxling i arvssituationer

Har getts
1.9.2017
Diarienummer
A57/200/2017
Giltighet
1.9.2017 - Tills vidare
Bemyndigande
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa