Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
Datumet då anvisnigen har getts är inte känt Dividender
Datumet då anvisnigen har getts är inte känt Dividender